Be yourself

Adel, rijke families, koningshuizen…..door de eeuwen heen altijd goede opdrachtgevers geweest voor portretschilders: men wilde voor het nageslacht bewaard blijven als gewichtig persoon, bekleed met bezit, macht, aanzien…opgenomen in de galerij der groten.

Hoe anders is het werk van de kunstenaar Jean Birrot, welke eind negentiende eeuw in Parijs woonde en werkte als portretkunstenaar: zijn passie lag erin de authentieke mens te laten zien, in al zijn/ haar kwestbaarheid en daardoor juist: schoonheid!
Zijn voorliefde lag bij de zwervers van de de stad, de clochards, welke hij in beeld bracht zoals ze werkelijk waren: vies en vuil van buiten maar tegelijk uniek ,markant,en met grote diepgang van binnen.
Zo ging hij op een morgen de parken in om een geschikt model te zoeken en liep een echte clochard tegen het lijf: wat een markante kop, ruige baard, puur en inspirerend..!

Hij vroeg of de zwerver tegen een beloning bij hem wilde langskomen op het atelier om een dagje te poseren, gaf zijn kaartje met adres en de afspraak was bezegeld: volgende morgen om tien uur.
Komende dag had de kunstenaar alles in het atelier in gereedheid gebracht voor de op handen zijnde schildersessie.

Precies om tien uur werd er gebeld….maar niet de zwerver stond voor de deur: hij keek in de ogen van een goed gekleede en verzorgde heer, die nu toch wel ongelegen kwam. ” wat kan ik voor u doen?” vroeg de kunstenaar. ” nou….sprak de bezoeker aan de deur…..we hadden toch een afspraak…? “. Het bleek de zwerver te zijn, welke extra zijn best had gedaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen als model voor het te maken portret…! In bad geweest, geschoren, kostuum geleend….

Hoe het afgelopen is, weten we niet: er zit op zich wel een aardig gegeven in, een spiegel : wees jezelf…misschien juist daarom zal je gewaardeerd worden en niet om je aanpassing aan vooropgestelde verwachtingen… Laat het unieke zien en je zult zien hoe uniek je bent: Be Yourself!

Tot volgende week! Erik.

FacebookTwitterPinterestMySpace